Siri Thai Massage

Ruimte voor je slogan

Contra-indicaties, zijn omstandigheden waardoor u niet of niet geheel gemasseerd mag worden!

Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Er zijn een aantal factoren, de zogenaamde CONTRA-INDICATIES, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mag of kan worden, dan wel men per persoon of situatie moet opletten waar voorzichtigheid is geboden.

Absolute contra-indicatie:  Er zal geen massage (behandeling) plaats vinden! Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Hartklachten en/of hartafwijkingen: door ontspanning kan het hartritme dalen (tenzij u toestemming heeft van arts)
– Zeer ernstige vaataandoeningen: kans op beschadiging van de verzwakte vaten door de druk van een massage
– Koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren
– Algemene infectieziekten: verkoudheid, griep, keelontsteking etc, massage zal de symptomen verergeren
– Te veel pijn of extreme vermoeidheid: het lichaam kan de massageprikkels dan onvoldoende of slecht verwerken
– Besmettelijke huidziektes: door prikkeling van het proces bestaat er kans op uitbreiding of besmetting van derden
– Steenpuist(en): uitbreidingsgevaar of besmetting van derden
– Slechte algehele gezondheid:
– Neurogene klachten: uitstralende pijn (hernia)
– Traumatische klachten: grote open wonden
– Orthopedische klachten: (klachten met uw botten)

Relatieve contra-indicatie:

Dit wil zeggen, dat er omstandigheden zijn waardoor de massage (misschien) niet (of gedeeltelijk niet) mag plaatsvinden. Soms kunnen, rekening houdend met die omstandigheden, massagehandgrepen worden aangepast. Dit wat betreft de dosering, de techniek of de lokalisatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Plaatselijke infecties
– Plaatselijke ontstekingen
– Zwellingen of bloeduitstortingen: blauwe plekken
– Trauma: (open) wonden of recente littekens
– Niet volledig herstelde fracturen: botbreuken
– Zwangerschap: altijd in overleg met uw behandelend arts !

In bovengenoemde gevallen zal ik  in overleg met u  bepalen of massage al dan niet mag plaatsvinden. Waarbij het algeheel welbevinden van u als cliënt bij mij voorop staat.

Relatieve plaatselijke contra-indicatie:

Dit wil zeggen, de desbetreffende plaats mag niet worden gemasseerd. Elders wel. Als bijvoorbeeld een enkeldistorsie (verstuiking) heeft plaatsgevonden, mag het onderbeen en de voet niet worden gemasseerd. De rest van het lichaam wel.

Twijfelt u of heeft u vragen, geef dan altijd bij het maken van een reservering aan, dat u met een van de bovenstaande of een andere indicatie bekend bent. Ik zal  dan in overleg met u  bepalen of een massage al dan niet kan of mag plaatsvinden!!

Indien u mij niet, niet volledig of verkeerd inlicht, kunt u mij niet aansprakelijk stellen voor schade en of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage of behandeling!!

 

 Huisregels

Binnen mijn praktijk vind ik het zowel voor u als voor  mijzelf  erg belangrijk dat de behandelingen op een prettige en (medisch) verantwoorde manier plaatsvindt. Daarom heb ik  een aantal huisregels opgesteld met betrekking tot de massages en behandelingen binnen mijn praktijk.

– De massages en behandelingen geschieden uitsluitend na telefonische afspraak / email / WhatsApp

- Anonieme nummers worden niet beantwoord

– Wilt u een afspraak annuleren? Doet u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren, bij niet tijdige annulering ben ik genoodzaakt 50% van het totale bedrag van de behandeling in rekening te brengen.

–  Siri Thai Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

– Siri Thai Massage is niet aansprakelijk voor olievlekken op kleding.

– Siri Thai Massage behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien zij; onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

– Siri Thai Massage behoudt zich  tevens het recht cliënten te weigeren op grond van zaken die aanleiding geven tot contra-indicatie.

– De betaling dient contant / betaalverzoek te worden gedaan, vooraf via overboeking per giro/bankrekening of met een geldige cadeaubon.

– Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

– Op de praktijk is de enige bindende prijslijst aanwezig, alle andere in omloop zijnde e.v.t. prijslijsten zijn ondergeschikt aan de prijslijst welk ter inzage ligt op de praktijk gevestigd aan de Pinksterbloemstraat 17 te Goes

 

Ethiek en hygiëne:

– Hygiëne staat binnen mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht ook van onze cliënten dat zij, hier zorg voor dragen..

– Bij bezoek hoeft u zelf geen handdoeken mee te nemen. wel wordt van u verwacht dat u vlak voor de massage bent gedoucht.

– Indien er niet aan de geldende hygiëne regels wordt voldaan staat het mij  vrij u te weigeren voor de behandeling.

– Binnen onze praktijk vinden GEEN erotisch getinte massages plaats en deze zijn ook niet bespreekbaar!